Aktuelt program
Søgning
Søg på emneord og navne
i det aktuelle program
Lynbestilling
Hvis du allerede ved, hvilke holdnumre du vil tilmelde dig, kan du klikke her.
Følger du os?
Gå ikke glip af nyheder og konkurrencer! Følg os på Facebook og LinkedIn
Nyhedsbrev
Programmer

Honorarsatser og regler

Nedenfor er angivet vore honorarsatser og regler for rejsegodtgørelse m.v. Har du evt. spørgsmål derudover, er du velkommen til at kontakte vores sekretariat via tlf. 6550 2772 eller fu@fuo.sdu.dk

Undervisningskontrakt
Undervisningskontrakten sendes på mail og skal returneres til fu@fuo.sdu.dk. Husk at afkrydse om du ønsker overnatning og/eller at benytte egen bil (se også afsnittet om rejse-godtgørelse).
Husk endvidere at notere dine AV-behov ved afkrydsning.

Undervisningsrapport
Rapporten skal udfyldes og sendes til fu@fuo.sdu.dk eller Folkeuniversitetet, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M efter undervisningens afslutning. Vi kan ikke udbetale honorar, inden undervisningsrapporten er modtaget i udfyldt stand. Lønnen indsættes på din bankkonto. Det er vigtigt, at du husker at anføre CPR-nummer, da udbetaling ellers ikke kan finde sted. Du må ikke anføre SE-nummer, da alle honorarer ved Folkeuniversitetet er skattepligtig A-indkomst.

Honorarsatser pr. 1. april 2012
FO-dobbelttime : Kr. 1776,93 + 12,5% feriegodtgørelse = Kr. 1.999,00

UK-dobbelttime : Kr. 1110,25 + 12,5% feriegodtgørelse = Kr. 1.249,00

Feriegodtgørelsen skal vi indbetale til Feriegiro, som så sender beløbet til dig næste år.

Hvis du har mere end 6 timers undervisning indenfor en uge, skal vi endvidere trække ATP.

Vi trækker 8% arbejdsmarkedsbidrag af bruttolønnen (honorar og feriepenge). Af restbeløbet indeholdes 60% A-skat, med mindre vi modtager kopi af dit bikort.

I tilfælde af at vi uden varsel aflyser et hold mindre end 10 dage før undervisningens start, kan der udbetales 1/2 times løn til første aftens medvirkende.

Time- og dagpenge
Der må ikke udbetales time-/dagpenge ved tjenesterejser, der ikke varer mere end 24 timer. Der kan dog godtgøres udgifter til frokost/og eller aftensmad (max. kr. 116.10 pr. måltid), men kun mod fremsendelse af kvitteret regning.

Ved tjenesterejser over 24 timer med overnatning udbetales time-/dagpenge efter de for statens tjenestemænd gældende regler: P.t. 18,96 kr. pr. time og 455,00 kr. pr. døgn. Hvis Folkeuniversitetet betaler måltider i tilknytning til tjenesterejsen reduceres time/dagpengene med: Morgenmåltid 15% (68.25 kr.), frokost 30% (136.50 kr.), middag 30% (136.50 kr.)

Husk at anføre tidspunkt for afrejse og hjemkomst på undervisningsrapporten. Det er en betingelse for, at der kan udbetales time-/dagpenge. Time-/dagpenge ydes ikke for rejser:
             a) der ikke strækker sig udover 8 km fra hjemstedet
             b) der ikke har en varighed af mindst 5 timer

Hotelophold
Du bedes benytte et af de hoteller, der er tilknyttet Statens Hotelaftaler. Ring til vores sekretariat på tlf. 6550 2772. Vi bestiller gerne hotelværelse til dig, så du er fri for at lægge penge ud. Hvis du selv bestiller, så husk at vi kun dækker overnatning mod kvitteret regning.  

Rejsegodtgørelse
Rejsegodtgørelse ydes ikke til forelæsere/lærere, som har arbejdssted i den by, hvor undervisningen foregår.

Som hovedregel skal du benytte offentlig transport. Du kan benytte tog, bus og færge samt nødvendig taxa. Fly kan benyttes efter forudgående aftale med sekretariatet. Vi bestiller gerne fly for dig, så du er fri for at lægge penge ud. Godtgørelse kan kun ske mod fremsendelse af bilag (brugte billetter). Dette gælder såvel tog, bus og taxa m.m.

Egen bil kan benyttes uden forudgående godkendelse, såfremt afstanden mellem undervisers bopæl og undervisningssted er under 100 km. Godtgørelse sker da med statens høje km-sats, kr. 3,82 pr. km.

Ved transport over 100 km mellem bopæl og undervisningsstedet kan egen bil kan benyttes, såfremt det ud fra en samlet betragtning er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for Folkeuniversitetet eller såfremt der er særlige hensyn herfor (f.eks. hvis der skal medbringes tungt undervisningsmateriale eller hvis de lokale transportmuligheder er mangelfulde). Såfremt underviseren har fået bevilget kørsel i egen bil, godtgøres transporten efter statens høje kilometersats kr. 3,82 pr. km.

Obs! Der ansøges om tilsagn til bilkørsel ved afkrydsning i tilsendte kontrakt i det pågældende felt.

Såfremt der ikke er givet forhåndstilsagn om at køre egen bil, refunderes et beløb svarende til en togbillet på 1. klasse plus 200 kr.

Rejsegodtgørelse ydes kun inden for landets grænser.

 
Tilmelding til Folkeuniversitetets nyhedsbrev   Fornavn:    E-mail:   
Luk